S-3 - New Generation

S-3 - New Generation

Mã số: P01010

Model: Boge S series

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 2.600

Đánh giá: (2 đánh giá)

A new level of efficiency: BOGE effilence

A new level of efficiency: BOGE effilence

Mã số: P01017

Model: Boge Effective

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 2.032

Đánh giá: (7 đánh giá)

ASO / ASOL Series

ASO / ASOL Series

Mã số: P01037

Model: Boge ASO / ASOL Series

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 2.127

Đánh giá: (5 đánh giá)

Booster Compressors

Booster Compressors

Mã số: P01027

Model: Boge Booster

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 2.289

Đánh giá: (1 đánh giá)

BSO / BSOL DM Series

BSO / BSOL DM Series

Mã số: P01039

Model: Boge BSO / BSOL Series

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 2.026

Đánh giá: (1 đánh giá)

BSO / BSOL Series

BSO / BSOL Series

Mã số: P01038

Model: Boge BSO / BSOL Series

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 2.151

Đánh giá: (1 đánh giá)

C / C D up to 22 kW

C / C D up to 22 kW

Mã số: P01008

Model: Boge C Series

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 1.907

Đánh giá: (1 đánh giá)

C L / C LD up to 7,5 kW

C L / C LD up to 7,5 kW

Mã số: P01005

Model: Boge C L

Nhà sản xuất: BOGE Kompressoren

Nơi sản xuất: Đức

Lượt xem: 1.886

Đánh giá: (1 đánh giá)

TÌM KIẾM

Scroll